Pořizovací cena automobilu

Vydáno: 1 minuta čtení

V lednu 2015 jsme pořídili starší nákladní automobil za částku 35 000 Kč. Dalšími náklady byly technická prohlídka (215 Kč), nové pneumatiky (8 000 Kč), VIN test - vyražení (3 950 Kč), nová technická prohlídka (610 Kč) a registrace vozu (4 300 Kč). Budou veškeré tyto výdaje součástí vstupní ceny automobilu?

Pořizovací cena automobilu
Ing.
Petra
Konderlová
odpověď:
Do pořizovací ceny vozidla vstupují dle § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mimo kupní ceny především náklady na dopravu a instalaci majetku, některé poplatky spojené s uvedením majetku do používání, clo (a daň z přidané hodnoty, pokud nebyl plátcem daně uplatněn její odpočet). Ve Vašem případě tedy bude vstupovat do pořizovací ceny kupní cena nákladního automobilu a poplatek za registraci, dohromady tedy bude pořizovací cena automobilu 39 300 Kč (není naplněn limit 40 000 Kč pro nutnost odepisování hmotného majetku) a můžete jej tedy zařadit do drobného hmotného majetku a dát přímo do nákladů v roce pořízení dle § 24 ZDP.
Technické prohlídky jsou služby vstupující přímo do nákladů, taktéž nové pneumatiky jsou náhradními díly k automobilu a taktéž vstupují ihned přímo do nákladů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů