Daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost s ručením omezeným prodala pozemek dne 22.12.2014. Ve smlouvě je uvedeno, že prodávající se zavazuje, že si sama vypočítá daň z nabytí nemovitých věcí a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatí. Zápis do katastru byl proveden v lednu 2015. Kdy je možné zaúčtovat daň do nákladů s. r. o.? Do roku 2014, nebo v roce 2015? Je správný výpočet daně 4% z prodejní ceny?

Daň z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Jiří
Nigrin
odpověď:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), stanoví, že daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí jsou daňovým výdajem (nákladem) pouze v případě, že byly zaplaceny. To znamená, že daň z nabytí nemovitých věcí bude v tomto případě daňovým výdajem (nákladem) až v tom zdaňovacím období, kdy bude zaplacena.
Pokud jde o hledisko účetní, tak by výnosy a náklady měly být účtovány do toho účetního období, s nímž věcně a časově souvisí. Vlastnická práva k nemovitostem se však nabývají ke dni zápisu do katastru nemovitostí, to znamená, že v daném případě se bude jednat o rok 2015.
Pokud jde o sazbu daně z nabytí nemovitých věcí, ta činí, podle § 26 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, skutečně 4%.