Výdaje za topení vlastním dřívím

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel v zemědělství vede daňovou evidenci a je plátce DPH. V objektech pro podnikání topí dřívím, které si opatří vlastní činností ze svých pozemků. Jak postupovat při stanovení výdajů za topení i s přihlédnutím k DPH?

Výdaje za topení vlastním dřívím
Ing.
Zdeněk
Morávek
odpověď:
Jak vyplývá z § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem. To znamená, že poplatník musí být schopen výši těchto výdajů, které chce uplatnit jako daňové, prokázat. Domnívám se tak, že daňovými budou výdaje, které budou vynaloženy na pěstování stromů, ze kterých podnikatel získá palivové dřevo, např. chemické ošetření porostu, ochrana proti zvěři, hnojení atd., nepochybně se bude jednat o výdaje související s kácením těchto stromů a zpracováním na palivo, přepravu tohoto paliva z místa kácení apod.
Vzhledem k tomu, že poplatník vede daňovou evidenci, nelze uplatnit účetní metody jako je aktivace, účtování o rozpracované výrobě apod. Uplatněny tak mohou být pouze skutečně vynaložené výdaje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů