Zdravotní pojištění z odměny jednatele

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve společnosti s ručením omezeným má společník, současně jednatel, pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr (mzda 20 000 Kč hrubého) a současně smlouvu na činnost jednatele, kde má sjednánu odměnu 2 490 Kč. Podléhá tato odměna odvodu zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění z odměny jednatele
Ing.
Antonín
Daněk
odpověď:
V obou případech se jedná o příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), proto podléhají odvodu pojistného na zdravotní pojištění, takže úhrnný vyměřovací základ bude činit 22 490 Kč. U odměny jednatele jako člena orgánu právnické osoby dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1 ZDP nehraje žádnou roli skutečnost, že se jedná o příjem nižší než 2 500 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů