Základ pro výpočet úroku ze zápůjčky

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost v roce 2012 přijala úročenou půjčku ve výši 1 000. Úrok ve výši 40 nebyl vyplacen a k 1.1.2013 byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém je uvedeno, že „Výše půjčky je 1 040 a skládá se z částky půjčky poskytnuté v roce 2012 ve výši 1 000 a z úroku vypočteného v tomto roce ve výši 40.“ Půjčka v souladu se smlouvou dosud nebyla splacena. Je text výše uvedeného dodatku dostačující k tomu, aby byl úrok počítán z částky 1 040?

? Základ pro výpočet úroku ze zápůjčky
JUDr.
Vlasta
Víghová
odpověď: