Nový systém daňových sankcí

Vydáno: 15 minut čtení

Pokud by neexistoval postih za porušení daňových povinností, sotva by si někdo daněmi komplikoval život. Naštěstí pro státní pokladnu takovéto sankce existují, a to výrazné, i proto je lepší přiznávat a platit daně řádně a včas.

Nový systém daňových sankcí
Ing.
Martin
Děrgel
Sankcím za daňové chyby se věnuje celá 4. část zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) - „Následky porušení povinností při správě daní“. Protože podle Finanční správy ale dosavadní systém čtyř druhů potrestání na „zlobivé“ daňové subjekty nestačil, přibyl od roku 2015 pátý. Naopak příznivou změnou je
obnovení možnosti individuálního promíjení některých sankcí.
Podle nevládních organizací ale nová pravidla trestání i příp. promíjení sankcí zavádějí do správy daní prvek libovůle, který má nemalý korupční potenciál. V rámci neustálého nárůstu všemožných právních regulací a jejich komplikovanosti ovšem systém daňových trestů nekončí za branami , ale nepříjemně často se dostává v podobě výjimek do hmotněprávních daňových předpisů, zejména do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
 
Pět druhů sankcí poplatníků a plátců daní
Za daňové prohřešky je pro daňové subjekty připraveno pět druhů sankcí:
-
pořádková pokuta
(obecně za ztěžování správy daní);
-
pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
(např. za zapomenutou registraci k dani);
-
pokuta za opožděné tvrzení daně
(tj.