Změny a novinky v sociálním zabezpečení od 1.1.2015

Vydáno: 15 minut čtení

V souvislosti se změnami v příslušných zákonech, dochází i od 1.1.2015 k několika úpravám zejména v pojistném na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a v nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění).

Změny a novinky v sociálním zabezpečení od 1.1.2015
Ing.
Gabriela
Kukalová
Ing.
Lukáš
Moravec
Ph. D.
 
Základní přehled důležitých údajů pro rok 2015
Pro úplný přehled o změnách v sociálním zabezpečení je nutné uvést i nové důležité údaje, které mají souvislost se sociálním zabezpečením:
 I-------------------------------------------------------------I--------------I I 
Průměrná mzda
I 26 611 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Maximální roční vyměřovací základ (zaměstnanec, OSVČ)
I 1 277 328 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální mzda - měsíční (zaměstnanec)
I 9 200 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální hodinová mzda (zaměstnanec)
I 55 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I
Každoročně se v souvislosti se změnou průměrné mzdy, která je stanovena příslušným sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“), mění údaje o minimálních vyměřovacích základech a zálohách na pojistné, které jsou důležité pro
OSVČ:
 I----------------------------------------------------------------------------I I     
Důchodové pojištění (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Minimální měsíční vyměřovací základ - hlavní činnost I 6 653 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální záloha - hlavní činnost
I
1 943 Kč
I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Minimální měsíční vyměřovací základ - vedlejší činnost I 2 662 Kč I I-------