Sankce za pozdní registraci při zahájení podnikání

Vydáno: 2 minuty čtení
Sankce za pozdní registraci při zahájení podnikání
Ing.
Marta
Ženíšková
Fyzická osoba byla v roce 2014 zaměstnána, zaměstnání ukončila v průběhu roku a zahájila činnost. Vlastní živnostenský list, ale nesplnila lhůtu pro oznámení o zahájení činnosti na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu o okresní správu sociálního zabezpečení. Jaká hrozí sankce v tomto případě?
odpověď:
Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit zahájení výkonu činnosti, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti:
-
Finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, ve kterém započala vykonávat činnost, nebo přijala příjem ze samostatné činnosti (podává přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně).
-
Zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájila.
-
Okresní správě sociálního zabezpečení do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájila samostatnou výdělečnou činnost.
Za nesplnění oznamovací (registrační) povinnosti ve stanovené lhůtě může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč správcem daně, 10 000 Kč zdravotní pojišťovnou, 10 000 Kč okresní správou sociálního zabezpečení.

Související dokumenty