Cestovní náhrady jednatele

Vydáno: 1 minuta čtení

Jednatel má se společností s ručením omezeným uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele, plyne z ní i odměna. Sídlo firmy je v Praze, tzv. virtuální kancelář na základě smlouvy o poskytnutí sídla společnosti. 20 km od sídla firmy se nachází provozovna. Na tomto místě je i adresu bydliště jednatele. Na adrese provozovny je parkován i služební automobil. Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele je stanoveno místo výkonu funkce jednatele v provozovně. Má jednatel nárok na náhrady cestovních výdajů, když jede mimo provozovnu? Pokud jede z provozovny na adresu sídla společnosti v Praze, nemůže tyto km vykazovat v knize jízd. Pokud však jede z provozovny do Prahy na jiné místo, než je sídlo firmy zapsané v obchodním rejstříku, pak tyto km mohou být uvedeny v knize jízd. Je tento postup správný?

Cestovní náhrady jednatele
JUDr.
Marie
Salačová
ID dotazu 12847
odpověď:
Podstata dotazu spočívá ve správném určení místa výkonu práce zaměstnance (a jednatel společnosti s ručením omezeným je daňově v postavení zaměstnance) v jeho pracovní smlouvě nebo ve smlouvě o výkonu funkce. Z této skutečnosti se pak odvíjí jeho pracovní cesty. Jestliže má tedy jednatel v předmětném případě dohodnuté jako místo výkonu práce podle § 34 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, adresu provozovny, pak všechny cesty za účelem plnění pracovních úkolů mimo toto sjednané místo výkonu práce představují jeho pracovní cesty, včetně cest do sídla společnosti. Všechny kilometry ujeté při takových pracovních cestách budou pro Vás uváděny v knize jízd.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce