Zrušení registrace DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

K 31.12.2014 uplatníme poslední část odpisů za osobní automobil, ze kterého jsme si uplatnili odpočet DPH. K 31.1.2015 bychom chtěli ukončit registraci DPH. Jakou část DPH musíme odvést z automobilu, když bude mít nulovou hodnotu? A jak velké DPH máme odvést z drobného majetku? Je nutné dát tyto věci ocenit?

Zrušení registrace DPH
Ing.
Petra
Konderlová<