Použití kursů v cizí měně

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud společnost s ručením omezeným nakupuje zboží z EU a prodává zboží do EU, je výhodnější použít denní, měsíční nebo pevný kurs?

Použití kursů v cizí měně
Ing.
Zuzana
Pšeničková
ID dotazu 12750
odpověď:
Já osobně bych používala pevný kurs, platný buď pro čtvrtletí, nebo rok. Ušetříte si tím spoustu starostí s hlídáním a použitím správného měnového kurzu, účtováním kursových rozdílů v průběhu roku apod. Frekvenci změny pevného kursu, resp. délku jeho platnosti, bych volila podle toho, zda a jak často požaduje vedení společnosti informace o aktuálním hospodaření společnosti, o stavu pohledávek a závazků vyjádřené v korunách apod.

Související dokumenty