Poskytování reklamních předmětů

Vydáno: 2 minuty čtení

Nakupujeme reklamní předměty na sklad. Tyto předměty jsou do 500 Kč a jsou označené logem. Při vyskladnění nevíme, zda byly dárky použity v souvislosti s osvobozenými plněními, nebo činnostmi podléhajícími DPH. Proto používáme krátící koeficient. Je tento postup správný?

Poskytování reklamních předmětů
Ing.
Petra
Konderlová
ID dotazu 12709
odpověď:
Ano, Váš postup je správný. Nárok na odpočet zde podléhá obecným pravidlům dle § 72 až 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tedy s ohledem na činnost plátce. Nelze tedy vždy automaticky nárokovat plný odpočet daně, ale je nutno přihlédnout k předmětné činnosti plátce, která souvisí s poskytovanými reklamními a propagačními předměty. Nejsnazší - a také nejčastější - situace v praxi nastane, pokud bezplatně předávané dárky souvisejí pouze s „nárokovanou“ ekonomickou činností dotyčného plátce, tedy zejména s uskutečňováním jeho zdanitelných plnění (např. běžný prodej zboží v tuzemsku nebo jeho dodání do jiného státu EU, anebo vývoz mimo EU apod.). Tehdy si může nárokovat plný odpočet DPH na vstupu. Jestliže ale plátce uskutečňuje také jistá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. finanční nebo pojišťovací činnosti, zdravotní služby, pronájem nemovitostí apod.) a rozdávané dárky souvisejí i s těmito „nenárokovými“ plněními, pak má u koupených dárků pouze částečný nárok na odpočet daně na vstupu v odpovídající poměrné výši, v souladu s pravidly § 72 odst. 6 a § 76 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty