Vstupní cena majetku

Vydáno: 2 minuty čtení
Vstupní cena majetku
Ing.
Petra
Konderlová
Podnikatel FO bude k 1. 1. přecházet z výdajů uplatňovaných paušálem na vedení daňové evidence. V minulých letech (kdy uplatňoval výdaje paušálem) pořídil velké množství majetku, jehož pořizovací ceny nijak neevidoval. V jakých cenách zaeviduje v daňové evidenci budovy, stavby, stroje atd. k 1. 1., aby je mohl začít odepisovat? Pokud je třeba znalecký posudek, jak dopředu může být vypracován, aby byl k datu přechodu na daňovou evidenci pro tyto účely platný?
odpověď:
K takovému majetku se přistupuje jako k majetku, který poplatník nevložil do obchodního majetku, nicméně jej k samostatné činnosti používá. Z tohoto důvodu bude v roce zavedení daňové evidence (rozhodne-li se poplatník majetek vložit do obchodního majetku, který se zavedením daňové evidence vytvoří) u majetku stanovena vstupní cena podle § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a bude započato odpisování v prvním roce. Pokud máte doklady o pořízení majetku u nemovitých věcí (stavba, pozemek) do 5 let od zahájení odepisování, pak můžete vycházet z této ceny dle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP. Pokud už doklady nemáte, budete potřebovat znalecké ocenění ne starší, než 1 rok a z této ceny pak budete nemovité věci odepisovat. U „drobnějšího“ majetku můžete vycházet z reprodukční pořizovací ceny dle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP, tzn., že u tohoto majetku stanovíte cenu, za jakou byste ho koupili v době, kdy započtete odepisování, tzn. při přechodu na daňovou evidenci. Bude se jednat o běžnou tržní cenu, za jakou byste majetek nakoupili nyní. Nebo samozřejmě můžete i tento majetek nechat ocenit znalcem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů