Zemědělské práce od neplátce z EU

Vydáno: 2 minuty čtení
Zemědělské práce od neplátce z EU
Ing.
Petra
Konderlová
Jsem hospodařící zemědělec, plátce DPH. Uzavřel jsem smlouvu se slovenským podnikatelem, který není plátcem na Slovensku ani v ČR, o poskytnutí služby - provedení okopávky kukuřice. Fakturuje mi službu bez uvedení DPH, na faktuře uvádí, že není plátce DPH.
1. Uvádím tuto fakturu do mého přiznání k DPH?
2. Pokud ano, do kterých řádků přiznání?
3. Nestává se on ze zákona plátcem DPH v ČR nebo SK?
4. Jedná se o službu, která by měla být posuzovaná podle § 9 nebo 10 zákona o DPH?
odpověď:
Zemědělské práce související s půdou (orání, setí atd.), jsou v tuzemsku považovány za služby vztahující se k nemovitosti. Místem plnění je podle § 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), místo, kde se nemovitost nachází. V daném případě tedy tuzemsko. Pokud je příjemce (česká zemědělská firma) plátce daně, má podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH povinnost přiznat a zaplatit daň, pokud je mu služba poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku. S účinností od 1.1.2013 vzniká v souvislosti s přijetím služby vztahující se k nemovitosti umístěné v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH nejen plátci, ale i identifikované osobě (§ 6h zákona o DPH).
1. Ano, pokud je místem plnění tuzemsko a příjemce plnění je český plátce daně, pak je dle § 108 zákona o DPH příjemce povinen přiznat daň v případech, kdy je poskytovatel služby osoba povinná k dani, která není usazena v tuzemsku. Musí se tedy jednat o osobu povinnou k dani (např. podnikatele, ať už z jiného členského státu nebo třetí země).
2. Tuto službu uvedete do ř. 12 a do ř. 43 daňového přiznání.
3. Jakmile je příjemce plnění český podnikatel, plátce daně, pak poskytovateli plnění nevzniká povinnost registrovat se jako český plátce.
4. Jedná se o službu dle § 10 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty