Příležitostná činnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, soukromý zemědělec, plátce DPH, vede daňovou evidenci a je zapsán v evidenci zemědělského podnikatele, zaměření: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách. Uvedený podnikatel vystavil fakturu na demolici stodoly, čištění, nakládání a odvoz cihel. Tuto činnost označil jako přenesení daňové povinnosti. Je faktura takto správně? Bude se jednat v jeho případě o příležitostnou činnost podle § 10 , anebo § 7 zákona o daních z příjmů ?

Příležitostná činnost
Ing.