Přechod na hospodářský rok

Vydáno: 2 minuty čtení

Akciová společnost vznikla dne 21.8.2013. V říjnu 2013 bylo podáno oznámení o přechodu na hospodářský rok od 1.4.2014. První dvě účetní období 21. 8.-31.12.2013 a 1. 1.-31.3.2014 jsme spojili do jednoho období v délce 21.8.2013 až 31.3.2014 (viz. § 3 odst. 2 zákona o účetnictví ). Za toto období jsme podali daňové přiznání ve lhůtě do 1.7.2014. Správce daně nás však vyzval k odstranění vad v podání a žádal rozdělení období, tj. podání dvou přiznání a závěrek za obě kratší období 21. 8.-31.12.2013 a 1. 1.-31.3.2014 zvlášť. Víme, že oznámení o změně účetního období nebylo učiněno do 30 dní od vzniku společnosti, proto období 21.8.2013 až 31.3.2015 nemůže být hospodářským rokem od prvopočátku. Na výzvu správce daně jsme uvedli naše argumenty, proč se domníváme o správnosti našeho postupu. Vady, o kterých se správce daně zmiňuje ve výzvě, jsme tím pádem neodstranili. Správce daně nám následně zaslal vyrozumění o neúčinnosti podání. 1. Opravdu není možné obě výše zmíněná období spojit v jedno? Zákon o účetnictví v § 3 odst. 2 mluví o tom, že účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší i delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. 2. Jak lze reagovat na vyrozumění o neúčinnosti podání, resp. jakého prostředku lze použít dál, abychom mohli příp. zvrátit neúčinnost podání, pokud se domníváme, že nás postup byl správný?

Přechod na hospodářský rok
Ing.
Antonín
Jeřábek