Náhrada škody v dalším roce

Vydáno: 1 minuta čtení

Na konci roku 2013 se stala naší firmě škodní událost - požár stohu. V únoru 2014 po auditu a uzavření uzávěrky za rok 2013 přišla náhrada škody od pojišťovny. Náhrada byla snížena o odečtení spoluúčasti. Uzávěrka za 2013 je uzavřena a v přiznání nemáme zvýšen daňový základ o odečtenou spoluúčast. Přiznání DPPO budeme podávat k 30.6.2014. Prosím o radu, jak postupovat.

Náhrada škody v dalším roce
Ing.
Petra
Konderlová,
ID dotazu 1163
odpověď:
Z otázky vyplývá, že nechcete nebo nemůžete už zasahovat do uzavřeného roku 2013, i když jste ještě neměli povinnost podat daňové přiznání. Nejlepším řešením by totiž bylo zaúčtovat neodečtenou spoluúčast ještě do roku 2013, se kterým věcně a časově tato událost souvisí. Pokud ale skutečně toto udělat nemůžete, pak spoluúčast zaúčtujte v roce 2014 oproti nákladům. Na pojistnou událost jste určitě měli vytvořenu aktivní dohadnou položku (její přesnou výši jste nevěděli) a v roce 2014, kdy už jste měli rok 2013 po auditu uzavřen, přišlo pojistné plnění nižší, než jste očekávali. V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 uvádí: Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví