Vstupní cena pozemku

Vydáno: 1 minuta čtení

Akciová společnost zabývající se zemědělskou výrobou vykupuje od fyzických osob pozemky. K tomuto účelu má sjednán úvěrový rámec. Do vstupní ceny pozemku se dle § 47 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. zahrnují i výdaje s nákupem pozemku spojené - ověření podpisu, správní poplatek při vkladu do katastru nemovitostí apod. Jak naložit s poplatkem za otevření úvěru? Dosud není známo, kolik těchto smluv bude sepsáno do doby vyčerpání úvěrového rámce. Chápu správně, že tyto výdaje se nestanou náklady, vzhledem k tomu, že pozemky se neodepisují? V jedné smlouvě je navíc obsaženo více pozemků, je tedy nutno tyto náklady dělit mezi jednotlivé pozemky?

Vstupní cena pozemku