Základní stádo

Vydáno: 1 minuta čtení

Je zemědělský podnikatel, uplatňující výdaje paušálem 80% z příjmů, povinen nějak upravovat (zvyšovat) příjmy o hodnotu chovných jalovic v momentě, kdy jsou přeřazeny do krav?

Základní stádo
Ing.
Miroslava
Nebuželská
odpověď:
V případě vedení účetnictví a zařazení zvířat v zásobách se jejich ocenění upravuje o přírůstky. Nicméně, v případě vedení daňové evidence a uplatnění výdajů paušálem žádná povinnost zvýšení příjmů o hodnotu chovných jalovic v daném případě stanovena není.

Související dokumenty