DPH u zemědělských produktů

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělský podnik, plátce DPH, prodal odběrateli seno slisované v kulatých balících. Dle informace odběratele je toto seno určeno ke spalování biomasy pro produkci energie. Zemědělský podnik vystavil fakturu se sníženou sazbou daně s textem: „Seno – – kulaté balíky, počet tun a sazba za 1 tunu“ (seno bylo u odběratele zváženo). Přepravu balíků si zajistil odběratel. Odběratel s touto fakturou souhlasil a také ji uhradil. Nyní odběratel vyzval zemědělce, aby vystavenou fakturu „předělal“ s tímto textem: „Seno, počet tun a sazba za 1 tunu, se sníženou sazbou daně + + balení sena, počet tun a sazba za 1 tunu, se základní sazbou daně“. V podstatě jde o to, že odběratel chce rozdělit cenu za tunu kulatých balíků sena na cenu za samotnou hmotu sena se sníženou sazbou daně a lisování sena (chybně uvádí balení sena) se základní sazbou daně. Je toto rozdělení ceny správné? Pokud je správné, jakým způsobem postupovat, pokud podnik, který fakturu vystavil, tuto fakturu již zahrnul do svého daňového přiznání?

DPH u zemědělských produktů
Ing.