Pěstování dřevin jako palivové dříví

Vydáno: 2 minuty čtení

Naše firma nasadila v loňském roce rychle rostoucí topoly, žádné vedlejší náklady nemáme. Do ročního vyúčtování potřebujeme dát nedokončenou výrobu, ale netušíme, jak se ohodnocují rok staré stromečky na palivové dříví. Porostou asi pět let. Prosíme o radu, zda existuje nějaký koeficient růstu nebo nějaký podobný výpočet.

Pěstování dřevin jako palivové dříví
Ing.
Antonín
Jeřábek
ID dotazu 11430
odpověď
Pěstování topolů na palivové dříví nelze považovat za pěstování lesa, ani za pěstitelský celek trvalých porostů. Svým charakterem se podobá nejvíce rostlinné výrobě s dlouhodobým, v našem případě pětiletým, cyklem. Pěstování topolů na palivové dříví se proto účtuje jako nedokončená rostlinná výroba s tím, že sklizeň je až pět let po výsadbě.
Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, v daném případě přímými náklady a výrobní režií. Z dotazu vyplývá, že náklady jsou vynaloženy jen v prvém roce, tj. náklady na přípravu půdy, náklady na výsadbu apod. Pokud v dalších letech nejsou vynakládány žádné náklady související s pěstováním těchto topolů, neroste hodnota nedokončené výroby. V posledním roce se stromy pokácí, nařežou na velikost určenou k prodeji apod. Náklady spojené s pokácením stromů a náklady na další úpravu dřeva zvýší nedokončenou výrobu. Následně se nedokončená výroba souvztažně s účtem změny stavu nedokončené výroby zruší, a souvztažně s účtem změny stavu výrobků se stejná hodnota vyúčtuje na účet výrobků. Protože ocenění na obou účtech je stejné, lze účtovat převod přímo mezi rozvahovými účty (nedokončená výroba - výrobky).
Zvyšování nedokončené výroby nějakým koeficientem růstu nebo podobným výpočtem, aniž by byly vynaloženy na ni další náklady, nepřipadá v úvahu.

Související dokumenty