Prodej pozemku s vydaným stavebním povolením

Vydáno: 1 minuta čtení

Osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti, z pronájmu a prodeje pozemků, které novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), s účinností od 1.1.2014 nebudou osvobozeny od DPH (jsou na něm již inženýrské sítě a vydán souhlas s provedením stavby), by se měla při překročení obratu stát plátcem. Této osobě plynou příjmy z pronájmu soustavně, ale v minulosti nepřekročily a nepřekročí zákonem stanovený obrat ani v roce 2014. Pokud bych sečetla obrat příjmů z pronájmu a prodeje nemovitých věcí, zákonem stanovený obrat by byl překročen. Jak mám porozumět větě v § 4a odst. c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 zákona o DPH , jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Příjmy z prodeje výše uvedených pozemků plynou této osobě nepravidelně – 2 až 4 krát ročně. Může to být považováno za činnost uskutečňovanou příležitostně? Ještě podotýkám, že výnos z prodeje pozemků je z časového hlediska osvobozen od daně z příjmů. Osoba tyto pozemky i s provedenými inženýrskými sítěmi vlastní déle než 5 let. Bude mít tedy tato osoba povinnost registrace k DPH?

Prodej pozemku s vydaným stavebním povolením
Ing.
Jan
Ployer
ID dotazu 10718
odpověď:
Zákon o DPH termín „doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ dále neupřesňuje. Dle názoru autora je nutné rozlišovat způsob pořízení pozemků. Prodej zasíťovaných pozemků získaných z restitucí bude zcela jistě posuzován jinak, než prodej pozemků uskutečňovaný majitelem realitní kanceláře, který si určité lukrativní pozemky pořizuje soukromě, mimo firmu a po pěti letech je zasíťované rozprodává osvobozené do daně z příjmů.
Je velice pravděpodobné, že stejná činnost prováděna realitním makléřem by byla v případě daňové kontroly posuzována jako soustavná činnost. Dále by zde mohlo hrozit i obvinění z trestného činu neoprávněného podnikání dle § 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pro doplnění uvádím, že do obratu se od 1. ledna 2014 nezahrnuje osvobozený nájem nemovitých věcí.