Nákladové účetnictví, 2. část

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku uveřejněného v lednovém čísle časopisu Účetnictví, daně a právo v zemědělství na s. 15. Zaměříme se v něm především na organizaci nákladového účetnictví při orientaci na náklady, výnosy a zisk a přínos útvarů k výsledku podniku. Na praktickém příkladu posoudíme vztah nákladů ke zvyšování zisku.

Nákladové účetnictví – dokončení
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s. r. o.
 
Výkonové a odpovědnostní účetnictví
Výkonové účetnictví má v úzkém vztahu s kalkulacemi výkonů odpovědět na otázku „Jaké jsou náklady, marže, zisk a další ukazatele finálních nebo dílčích výkonů“. Odpovědnostní účetnictví naproti tomu odpovídá na otázku „V jakém podnikovém útvaru náklady vznikly a kdo je zodpovědný za jejich vznik“. Aby bylo nákladové účetnictví funkční, musí rozčlenění nákladů podle místa jejich vzniku navazovat na tzv. ekonomickou strukturu podniku, tedy takovou, která vymezuje oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích pracovníků podnikových útvarů.
 
Sledování nákladů, výnosů a zisku
Základní model řízení nákladů výkonů
odpovídá situaci, kdy útvary hlavní činnosti zajišťují kompletní provedení jednoho druhu finálního výkonu - jedná se obvykle o hromadnou výrobu. Náklady vznikající v útvaru hlavní činnosti se při jejich zobrazení v nákladovém účetnictví obvykle člení podle základních položek kalkulace. Náklady, které vznikají v útvarech servisních a správních činností, se sledují v rámci jednotlivých útvarů. Část těchto nákladů se formou interních výnosů a interních nákladů převádí na útvary hlavní činnosti.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2853.jpg