Zdanitelné příjmy

Vydáno: 1 minuta čtení

OSVČ vede daňovou evidenci a provozuje zemědělskou činnost, je plátce DPH. Bude uplatňovat náklady 80% z příjmů. Do příjmů se budou zahrnovat pouze základy daně nebo i částky s DPH?

Zdanitelné příjmy
Ing.
Jiří
Nigrin
ID dotazu 10811
odpověď:
Pokud je poplatník plátcem daně z přidané hodnoty, je jeho zdanitelným příjmem částka bez DPH.

Související dokumenty