Paušální výdaje u spolupracující osoby a sleva na dítě

Vydáno: 2 minuty čtení
Paušální výdaje u spolupracující osoby a sleva na dítě
Ing.
Ivana
Pilařová
ID dotazu 10901
Od roku 2013 platí, že pokud uplatňujeme výdaje paušálem, nemůžeme uplatnit slevu na dítě. Podnikatelka ze svého podnikání uplatňuje skutečné výdaje. K tomu ale na ni jako na spolupracující osobu připadá poměrná část manželových příjmů a zároveň i výdajů. Manžel ale uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Přestává mít tedy manželka z tohoto důvodu nárok na uplatnění slevy na dítě?
odpověď:
Uplatní-li poplatník u dílčího základu podle § 7 nebo podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), paušální výdaje a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50% celkového základu daně, není možné slevu na dítě uplatnit.
Pro účely odpovědi vycházím z předpokladu, že podnikatelka neměla jiné příjmy, než právě z podnikání. Ze svého vlastního podnikání uplatňuje skutečné výdaje, zatímco manžel, se kterým spolupracuje, uplatňuje paušální výdaje. Ze stanoviska Koordinačního výboru, který řešil právě případy spolupráce ve vztahu k (ne)možnosti uplatnění paušálních výdajů spolupracujících osob, vyplývá, že spolupracující osoba neuplatňuje paušální výdaje (ale byly na ni pouze rozděleny hlavním podnikatelem, který je uplatnil), na spolupracující osobu se nevztahuje § 35ca ZDP a lze souhlasit s tím, že může uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů