Jak zaúčtovat nákup pole

Vydáno: 1 minuta čtení

Vedeme daňovou evidenci. Je vhodnější nakoupené pozemky pro zemědělské podnikání (orná půda, louky) včetně výdajů za kolky, ověřené podpisy na smlouvách a provize realitní kanceláři zahrnout do obchodního majetku, i když se neodepisují, anebo je do obchodního majetku nezařazovat a nechat je jen jako daňově neuznatelné výdaje?

Jak zaúčtovat nákup

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů