Ocenění v živočišné výrobě

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost zabývající se chovem masného skotu oceňuje příchovky a přírůstky ve vlastních nákladech. Dnem narození mláděte se ze zásob (mladých zvířat) stává DHM (dospělé zvíře - základní stádo). Společnost v současné době převážně navy suje stav základního stáda, a proto k prodeji zásob ve velkém rozsahu nedochází. Na základě kalkulace vlastních nákladů cena zásob a z toho vyplývající cena DHM několikanásobně převyšuje prodejní - tržní cenu. Ekonomicky je tento provoz možný, jen díky dotacím. Dotace však, dle názorů Národní účetní rady, nevstupují do ocenění zásob (nelze snížit). Jak správně vykázat zásoby a DHM v účetnictví podniku? Je lépe u takovýchto zásob a DHM využít opravných položek nebo odpisu (ocenění je zřejmě trvalého charakteru)? V případě odpisu, je takový odpis daňově uznatelný?

Ocenění v živočišné výrobě