Elektronická komunikace zaměstnavatelů s CSSZ

Vydáno: 23 minut čtení

Od 1. 1. 2014 jsou zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), resp. příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ, MSSZ) elektronicky. Zaměstnavatelé, kteří tento způsob zasílání tiskopisů dosud nevyužívají, tak mají poslední dny na to, aby se na povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ, resp. s příslušnou OSSZ (PSSZ, MSSZ) připravili. K 30. 9. 2013 evidovala ČSSZ přes 269 tis. zaměstnavatelů (s 4,3 mil. zaměstnanců), kterých by se tato povinnost měla týkat.

Elektronická komunikace zaměstnavatelů s CSSZ
Ing.
Miroslav
Bulla
Podle mého názoru není třeba se této nové povinnosti obávat. Jde o operace, které mohou často vést k výraznému zjednodušení náročné práce v mzdové účtárně a k velké časové úspoře. ČSSZ podporuje elektronickou komunikaci již řadu let a jejím prostřednictvím bylo přeneseno již desítky milionů dokumentů (především ELDP). Naopak nevyužívání výhod elektronické komunikace může být v dnešní době haza-rdováním s časem pracovníků mzdových účtáren. Pravdou je, že problematická může být tato povinnost u těch nejmenších zaměstnavatelů. V tomto příspěvku se zmíním o možných způsobech elektronické komunikace s ČSSZ, podmínkách pro využívání tohoto způsobu komunikace, výhodách elektronické komunikace, zabezpečení procesu zasílání dat proti zneužití neoprávněnými osobami, podepisování zasílaných údajů atd.
 
Povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014
Uvedená povinnost zasílání tiskopisů v elektronické podobě se týká jednak tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze
formou datové věty ve formátu XML
- jde o tzv.
e -
Podání, které se zasílají prostřednictvím Veřejného rozhraní pro
e -
Podání ČSSZ (VREP), či prostřednictvím datové schránky. Zaměstnavatelů se týkají následující tiskopisy:
*
Evidenční list důchodového pojištění (e - Podání ELDP).
*
Přehled o výši pojistného (e - Podání PVPOJ).
*
Oznámení o nástupu do zaměstnání, resp. jeho skončení (e - Podání ONZ).
*
Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění (e - Podání POS).
*
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (e- Podání NEMPRI).
Těchto 5 zmíněných tiskopisů označuji v tomto příspěvku jako
e -
Podání (podrobněji jsou popsány níže). Povinnost zasílání v elektronické podobě se však týká i
dalších tiskopisů,
které nelze v současnosti zasílat prostřednictvím
e -
Podání (tzn. neposílají se ve formátu XML). I ty bude nutné od 1. 1. 2014 zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech, tj. zpravidla
v PDF.
U zaměstnavatelů jde o tyto tiskopisy:
*
Přihláška do registru zaměstnavatelů.
*
Odhláška z registru zaměstnavatelů.
*
Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávac