Kalkulace nákladů, 1. část

Vydáno: 14 minut čtení

Jasné členění nákladů, jejich správné přiřazení k výkonům a možnost porovnání výsledných nákladů s předběžnými propočty představují důležitou součást nákladového účetnictví. Jedná se o kalkulace nákladů umožňující zjišťovat náklady na konkrétní výkon podniku.

Kalkulace nákladů
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s. r. o.
 
Druhy kalkulací a jejich význam
Na základě předběžné kalkulace lze srovnávat výsledek s plánem. Díky tomuto srovnání můžete hodnotit výsledky Vašeho podnikání a přijímat rozhodnutí do budoucna. Kalkulace rovněž velmi dobře poslouží při cenotvorbě. Znalost kalkulací Vám tak dá do ruky cenný nástroj pro Vaše manažerská rozhodování a neocenitelnou konkurenční výhodu. Najděte pro Váš podnik nejvhodnější přístupy ke kalkulování nákladů výkonů a využijte informací poskytnutých z kalkulač-ních systémů nejen v konkurenčním boji o zákazníka, ale také v ekonomické oblasti Vašeho podnikání.
 
Kalkulační systém
Pomocí kalkulací lze rozdělovat náklady mezi jednotlivé výkony podniku. Narozdíl od účetnictví, kalkulace každý podnik stanovuje a využívá takovým způsobem, jakým uzná za vhodné - zákonná regulace se na ně nevztahuje. Kalkulační systém je soustava kalkulací v podniku a vztahů mezi nimi. Jeho hlavním úkolem je zajistit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou.
Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a kalkulace cenové, jak ukazuje následující schéma.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2593.jpg
Propočtová kalkulace
(někdy označovaná jako rozpočtová kalkulace) se sestavuje u nových výrobků na základě konstrukčních a technologických podkladů. Jejím hlavním úkolem je vytvářet podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, příp. pro návrh ceny.
Pro
plánovou kalkulaci
se používají skladové ceny, za které podnik nakupuje, nebo tržní ceny dodávek. Používá se u opakované výroby, nicméně u kusové a zakázkové produkce se uplatňuje spíše pr

Související dokumenty