Uplatnění nižších rovnoměrných odpisů

Vydáno: 1 minuta čtení

Majetek, který jsme pořídili v roce 2010, je zařazen v 1. odpisové skupině. Doba odpisování je tři roky, dle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), je rovnoměrný odpis 20/40/40 % v letech 2010/2011/2012, v roce 2013 již zcela daňově odepsáno, daňová zůstatková cena = 0 Kč, daňový odpis = 0 Kč. Omylem jsme v daných letech uplatnili daňové odpisy jen 20/20/20 %. Může finanční úřad v roce 2013 zpochybnit daňový odpis/daňovou zůstatkovou cenu s argumentem, že už mělo být zcela odepsáno za 3 roky?