Uplatnění nižších rovnoměrných odpisů

Vydáno: 1 minuta čtení

Majetek, který jsme pořídili v roce 2010, je zařazen v 1. odpisové skupině. Doba odpisování je tři roky, dle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), je rovnoměrný odpis 20/40/40 % v letech 2010/2011/2012, v roce 2013 již zcela daňově odepsáno, daňová zůstatková cena = 0 Kč, daňový odpis = 0 Kč. Omylem jsme v daných letech uplatnili daňové odpisy jen 20/20/20 %. Může finanční úřad v roce 2013 zpochybnit daňový odpis/daňovou zůstatkovou cenu s argumentem, že už mělo být zcela odepsáno za 3 roky?

Uplatnění nižších rovnoměrných odpisů
Ing.
Jiří
Nigrin
 
odpověď:
V ustanovení § 31 odst. 7 ZDP se stanoví, že při rovnoměrném odpisování může poplatník (s výjimkou poplatníka, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů) na základě svého rozhodnutí za dané zdaňovací období použít i nižší sazby než maximální, uvedené v odst. 1. ZDP tedy dovoluje uplatnit odpisy nižší, než je stanoveno, což bude mít pochopitelně za následek, že se doba daňového odpisování tohoto majetku prodlouží. Poplatník samozřejmě nemůže o "ušetřené" odpisy zvýšit odpisy v následujícím zdaňovacím období, ale opět může použít maximální sazbu. Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje poplatníkovi použít nižší odpisy, než je stanoveno, nemůže být prodloužení doby odpisování správcem daně zpochybněno.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů