Předmět zdanitelného plnění

Vydáno: 1 minuta čtení

Naše firma má na výrobní hale automaticky otvíraná vrata. Na jejich servis (pravidelné prohlídky) máme smlouvu s dodavatelem, který nám nyní zaslal 2 faktury. První faktura byla vystavena s DPH na servis dle smlouvy o pravidelné kontrole a druhá faktura byla na opravu v režimu přenesení daňové povinnosti. Všechny práce ale provedl jeden pracovník v jeden den. Namítli jsme, že by to mělo být vše v režimu přenesení daňové povinnosti, ale dodavatel si stojí za svým. Jak je to správně?

Předmět zdanitelného plnění
Ing.
Jiří
Nigrin
 
odpověď:
Podle mého názoru, není uvedený postup správný, neboť měla být vystavena pouze jedna faktura. Daňový režim by se pak uplatnil podle toho, co bylo hlavním předmětem zdanitelného plnění. To znamená, pokud v rámci pravidelné servisní prohlídky byly zjištěny nějaké závady, které byly současně na místě opraveny, tak by se na celé zdanitelné plnění režim přenesené daňové povinnosti neuplatnil. Samozřejmě v případě, že by obě zdanitelná plnění byla provedena nezávisle na sobě, byl by uvedený postup správný.

Související dokumenty