Důsledky zrušení slevy na poplatníka u starobního důchodce

Vydáno: 11 minut čtení

V letošním roce dochází ke kumulaci čtyř negativních skutečností vztahujících se na starobní důchodce: *Nižší valorizace důchodů dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") č. 324/2012 Sb. , o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013. *Limit pro osvobození důchodů od daně z příjmů na základě § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). *Limit pro osvobození důchodů v případě souběhu s dalšími příjmy dle § 4 odst. 3 ZDP. *Zrušení slevy na dani na poplatníka u starobních důchodců dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP zákonem č. 500/2012 Sb.

Důsledky zrušení slevy na poplatníka u starobního důchodce
Ing.
Ivan
Macháček
V následujícím článku se budeme věnovat zrušení slevy na poplatníka u starobních důchodců a ukážeme si případy, kdy toto zrušení slevy na poplatníka ovlivní příjmy starobního důchodce.
Z ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP po jeho doplnění zákonem č. 500/2012 Sb. vyplývá, že
slevu na dani
na poplatníka ve výši 24 840 Kč
nemůže uplatnit ve zdaňovacích obdobích 2013 až 2015 poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod
z důchodového pojištění, nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
Jedná se o
dvě skupiny
starobních důchodců:
1.
Výše vypláceného starobního důchodu a penze převyšuje limitní částku 288 000 Kč za rok pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP a tento důchod je jediným příjmem důchodce. Přitom platí podle znění