Cestovní náhrady, výše a limity sociálního a zdravotního pojištění v roce 2013

Vydáno: 21 minut čtení

Ve druhé části mého příspěvku se pokusím Vás srozumitelně seznámit se změnami a některými často opomíjenými zajímavostmi v cestovních náhradách, výší a limity sociálního a zdravotního pojištění v roce 2013 a v neposlední řadě i výší náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. V mém příspěvku se budu i nadále výhradně zabývat vztahem zaměstnanec - zaměstnavatel.

Cestovní náhrady, výše a limity sociálního a zdravotního pojištění v roce 2013
Ing.
Ditta
Hlaváčková
daňová poradkyně, partner společnosti Proxy, a. s.
Je až skoro k neuvěření, že cestovní náhrady, jedny z malého zrnka daňových oblastí, dokážou být tak těžce srozumitelné, tak "zákeřné" a s velmi složitým propočtem, který dnes pomalu bez kalkulačky či exce-lové formulky a platného znění zákona nedokáže nikdo lehce spočítat. I z tohoto důvodu je to jedna z oblastí, kde se činí nejvíce chyb a na kterou se zaměřují často správci daně při svých kontrolách. Jednu z největších změn, týkající se právě složitosti výpočtu cestovních náhrad, jsme zaznamenali v roce 2012. V roce 2013 došlo pouze k pokračování tohoto standardu.
 
Cestovní náhrady v roce 2013
V mém příspěvku jsem se zaměřila
výslovně na daňově optimální řešení,
tj. z pohledu čtenáře na takové řešení, kdy se jedná o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele a zároveň osvobozený příjem od daně z příjmů pro zaměstnance. V takovémto případě nepodléhají cestovní náhrady ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
Zaměstnavatel samozřejmě může v podnikatelské sféře poskytovat úplně jinou výši stravného, nebo stanovit odlišný způsob krácení či nekrácení stravného v případě poskytnutého bezplatného jídla, nicméně tyto situace mají zcela jiné daňové konsekvence!
 
Tuzemské stravné
Sazby tuzemského stravného upravuje a mění každoročně na základě § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) příslušnou vyhláškou, a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot. Pro kalendářní rok 2013 je to vyhláška č. 472/2012 Sb.
Upozorňuji
na opomíjené ustanovení kde platí, že pokud zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí před vysláním zaměstnance vyšší stravné než je stanovené v § 163 odst. 3 a neurčí způsob krácení v případě poskytnutí bezplatného jídla, musí postupovat tak, že zaměstnanci bude náležet
stravné pouze v nejnižší možné výši daného rozpětí
(dle § 163 ZP, viz tabulka č. 1) a toto stravné se bude snižovat o nejvyšší hodnotu krácení stravného uvedenou v § 163 odst. 3 ZP (viz tabulka č. 2).
Tabulka č. 1: Výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty
 +----------------+------------------+ | Výše stravného | Časové rozpětí | +----------------+------------------+ |  66 - 79 Kč  | 5 - 12 hodin  | | 100 - 121 Kč  | 12 - 18 hodin  | | 157 - 188 Kč  | 18 a více hodin |