Prodej pozemků a výpočet koeficientu

Vydáno: 1 minuta čtení

Ustanovení § 76 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), obsahuje výčet plnění, které se nezapočítávají do koeficientu: a) prodej dlouhodobého majetku, b) mj. převod pozemků, staveb atd., jen pokud jsou doplňkovou činností vykonávanou příležitostně. Musí být splněny obě tyto podmínky současně? Máme pozemky, které využíváme pro ekonomickou činnost (nájem). Část těchto pozemků každoročně prodáme, splníme tedy podmínku ad a). Prodej pozemků pro nás není doplňkovou činností vykonávanou příležitostně, nesplníme tedy podmínku ad b). Můžeme započítat prodej pozemků do výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH?

Prodej pozemků a výpočet koeficientu
Ing.
Ladislav
Pitner
 
odpověď:
K tomu, aby se plnění uvedená v § 76 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona o DPH nezapočítávala do výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně, postačuje splnění vždy jedné z uvedených podmínek, tj. buď podle písm. a) nebo podle písm. b), nikoliv splnění obou podmínek současně. To znamená, že když prodáváte pozemky, které jste využívali pro ekonomickou činnost (nájem), tento prodej se podle § 76 odst. 4 písm. a) zákona o DPH do výpočtu koeficientu nezahrnuje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty