Zapomenutý odpočet ze zaslané úplaty

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzická osoba, plátce DPH si v listopadu roku 2012 uplatnila odpočet z úplaty ve výši 10 000 Kč, kterou zaslala svému dodavateli. Na základě daňového dokladu od dodavatele činil odpočet DPH částku 1 666,67 Kč. V prosinci roku 2012 došlo k dodání zboží v celkové hodnotě 120 000 Kč. Na základě konečného daňového dokladu od dodavatele uplatnil plátce odpočet ve výši 20 000 Kč. V prosinci roku 2012 ovšem plátce zapomněl odúčtovat již uplatněný odpočet za měsíc listopad ve výši 1 666,67 Kč. Je nutné, aby plátce podal dodatečné daňové přiznání za měsíc prosinec 2012? Nebo může odúčtovat odpočet ve výši 1 666,67 Kč v DPH za měsíc leden 2013, kdy tuto skutečnost zjistil?

Zapomenutý odpočet ze zaslan