Zrušení plátcovství DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme s. r. o, plátci DPH, plátcovství ukončeno k 30. 11. 2012 (nepřekročen obrat 1 mil. Kč), vedeme účetnictví. V přiznání za období 10-11/2012 musíme dodanit zásoby. Na jakém řádku daňového přiznání? V listopadu jsme také přijali zálohu na ubytování ve výši 32 000 Kč. Zúčtování zálohy proběhne až v únoru 2013. Jakto bude s DPH? Datum zdanitelného plnění je datum obdržení platby? DPH odvedeme?

Související dokumenty