Dotace na opravu zemědělské budovy (HIM)

Vydáno: 2 minuty čtení

Začínající zemědělec (fyzická osoba) je zapojen do dotačního programu "mladého zemědělce". V roce 2012 je zaevidován v "evidenci zemědělských podnikatelů", vede daňovou evidenci a předpokládá, že výdaje bude vykazovat v procentech. Zemědělec pravděpodobně obdrží dotaci na opravu zemědělské budovy, kterou má pronajatu od rodinného příslušníka (nepodnikatele). Jsou tyto dotace na opravu hmotného investičního majetku osvobozeny od daně z příjmů? Pokud ano, platí také osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění? Je nutné v daňovém přiznání, resp. přehledech pro sociální a zdravotní pojišťovny tuto dotaci někde uvádět?

Dotace
na opravu zemědělské budovy (HIM)
Ing.
Ji

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů