Daňový balíček 2013 z pohledu zaměstnanců, aneb máme se na co těšit?

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku se pokusím shrnout velmi stručně nejdůležitější novinky a změny v daňových a ostatních zákonech, které dopadají na sféru zaměstnanců. Doufám, že tento článek bude malou pomůckou všem zodpovědným mzdovým účetním i zaměstnancům, a informace níže uvedené jim usnadní nelehkou úlohu, jak se vyznat v neustálém kolotoči daňových a ostatních změn.

Daňový balíček 2013 z pohledu zaměstnanců, aneb máme se na co těšit?
Ing.
Ditta
Hlaváčková
daňová poradkyně, partner společnosti Proxy a. s.
Zákonodárce v České republice, dle mého názoru, neustále přesouvá stále více povinností na hlavy právě mzdových účetních, statutárních zástupců společností a v neposlední řadě na zaměstnance samotné.
Jak si jinak vysvětlit úplně novou problematiku solidárního zvýšenídaně a důchodového spořenív roce 2013.
 
Solidární zvýšení daně 7 % nejen pro "bohaté"
V České republice se úplně poprvé objevuje pojem "solidární zvýšení daně", když do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), byl vložen § 16a. Koho se vlastně toto solidární zvýšení daně týká? Nelze jednoznačně říci, že pouze zaměstnanců s "vysokým příjmem". Může se totiž velmi lehce stát, že zaměstnanců, kteří obdrží v jednom měsíci mimořádnou prémii či 13. nebo 14. plat, se tak nejen bude týkat solidární zvýšení daně, ale vznikne jim i úplně
nově povinnost
si na konci kalendářního roku
zpracovat daňové přizná