Dodatečné a pozdní podání daňového přiznání

Vydáno: 12 minut čtení

Při výpočtu daně může daňový subjekt udělat chybu a jeho daňová povinnost by měla být odlišná od podaného daňového přiznání. Pokud tuto skutečnost zjistí před termínem pro podání řádného daňového přiznání, bude nadále postupovat v souladu s ustanovením § 138 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ").

Dodatečné a pozdní podání daňového přiznání
Ing.
Miloš
Kořínek
Dle znění DŘ může daňový subjekt před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal,
opravným daňovým přiznáním nebo opravným vyúčtováním.
V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží. Z podání
opravného daňového přiznání
nevyplývají pro daňový subjekt žádné sankce.
 
Dodatečné daňové přiznání
Častěji bude daňový subjekt podávat dodatečné daňové přiznání. To je
přiznání s vyšší nebo nižší daňovou povinností,
než bylo uvedeno v řádném daňovém přiznání, které podá daňový subjekt po termínu pro podání řádného daňového přiznání.
Podmínky, za jakých se dodatečné daňové přiznání podává, upravuje v § 141 DŘ. Vyplývá z něho:
1)
Pokud zjistí daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové při