Aktivní saldo účtu 321

Vydáno: 2 minuty čtení

Při rekonstrukci účetnictví firmy jsem zjistila, že v účetnictví je vykazován aktivní zůstatek účtu 321. Jedná se o firmu, která platí své závazky pravidelně, nikomu nedluží a nikdo ji ani o platbu neurguje. Vzhledem k tomu, že je zůstatek účtu v aktivech vysoký, nepředpokládám, že by se jednalo o dobropis. Firma dováží zboží ze zahraničí. Dělala jsem zpětnou kontrolu až do roku 2008 a nic jsem nenašla. Není možné, že by byla v minulosti chybně zúčtována záloha na zboží a chybí náklad? Je možno zúčtovat zůstatek do kapitálových účtů?

Aktivní
saldo
účtu 321
Ing.
Zuzana
Pšeničková
 
odpověď:
Toto je jasný příklad toho, kdy účetní jednotka zanedbá své povinnosti a neprovádí dokladovou inventuru svých závazků. V takovémto případě je účetnictví neprůkazné!
Pokud má účet 321 aktivní zůstatek, mohlo dojít k různým událostem. Jak k vámi uváděné chybně zaúčtované platbě zálohy místo na účet 314 rovnou na účet 321, tak např. k neuhrazenému dobropisu, nebo k jiné chybě. Pokud by se ovšem jednalo o nevyúčtovanou zálohu za zboží, pak by nemohl souhlasit na fyzickou inventuru ani účet 132-Zboží na skladě, protože na skladě by muselo být/bylo mnohem víc zboží než je uvedeno v účetnictví. Spíše se proto domnívám, že se jednalo o zálohu na služby.
Není-li možné zjistit důvod tohoto aktivního zůstatku, pak je nutné zůstatek účtu 321 srovnat na hodnotu, kterou by měl mít dle dokladové inventury (tzn. dle součtu vystavených neuhrazených faktur). Inventarizační rozdíl se zaúčtuje do provozních nedaňových nákladů na nějaký účet účtové skupiny 54. Vypořádání inventarizačních rozdílů se účtuje výsledkově do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, tak jak uvádí Český účetní standard č. 007.

Související dokumenty