Zálohy

Vydáno: 1 minuta čtení

V roce 2012 jsme vydali zálohovou fakturu na plnění v roce 2013. V měsíci srpnu 2012 nám byla faktura uhrazena. Jsme povinni vystavit daňový doklad a přiznat DPH ke dni přijetí úplaty, tedy v srpnu roku 2012? A naopak, pokud jsme zaplatili v roce 2012 zálohu na plnění, které se uskuteční v roce 2013, a neobdrželi jsme ještě daňový doklad, nemůžeme si odečíst DPH?

Zálohy
Ing.
Jiří
Nigrin
 
odpověď:
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), v § 21 stanoví, že daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Do konce roku 2012 platilo, že plátce, který nevede účetnictví, je povinen přiznat daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ten měl tedy na vybranou, zda přizná daň ke dni přijetí úplaty, nebo až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Od 1. 1. 2013 však první věta platí bez výjimky. Podle § 26 ZDPH účinného do konce roku 2012 byl plátce povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty.
Z uvedeného tedy vyplývá, že na obou stranách došlo zřejmě k pochybení, tedy za předpokladu, že v obou případech plátce vede účetnictví. Jinak, pokud nemáte k dispozici daňový doklad, nemůžete uplatnit nárok na odpočet daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty