Zaúčtování vratky DPH z ciziny

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaúčtování vratký DPH z ciziny
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Jsme s. r. o. a nevíme si rady se zaúčtováním následující operace. Máme paragony za pohonné hmoty z Rakouska, např. za 1 190 EUR (z toho DPH činí 190
EUR).
Zatím je vše zaúčtováno na účtu MD 501. Na konci roku 2012 se rozhodneme požádat o vrácení Rakouské DPH. Je naše účtování správné?
*
částka 190 EUR, MD 388/D 501,
*
vrácená část DPH na MD 221/D 688 a stejná částka MD 501/D 388 (účty 501 i 688 budou daňovými náklady a daňovými výdaji roku 2013),
*
nevrácená část DPH na MD 501/D 388 (DPH bude daňovým nákladem roku 2013).
Samozřejmě může nastat i kombinace, kdy některé doklady uznají a jiné ne. (Pro jednoduchost jsme v dotazu vynechali přepočty a zaúčtování v Kč, kurzy a také minimální limity pro podání žádostí, protože vtom mámejasno.)
 
odpověď:
Pokud k rozhodnutí o vrácení DPH u státu v EU dojde až na konci účetního období, tak vámi navrhované účtování je naprosto správné, protože musíte ošetřit jak náklady, tak pohledávky, a to tak, aby účetnictví poskytovalo věrný a poctivý obraz skutečnosti a byla dodržena zásada věcné a časové souvislosti nákladů s účetním obdobím.
Vzhledem k tomu, že nevíte, v jaké výši vám členský stát EU DPH vrátí a může dojít samozřejmě k zamítnutí nároku na odpočet z některých daňových dokladů, je zcela správně účtováno na účtu 388-Dohadné účty aktivní, a to v předpokládané výši nároku.
Po rozhodnutí finančního úřadu členského státu o nároku na odpočet DPH a vrácení částky DPH bude proúčtována hodnota přiznaného nároku na nějaký pohledávkový účet. Navrhovala bych účet 378-Jiné pohledávky, protože se nejedná o klasickou pohledávku z obchodního vztahu ani o pohledávku za státem (myšleno ČR). V případě, že nebude uznán plný nárok, bude částka nepřiznaného nároku rozpuštěna reverzním způsobem účtování, tzn. MD 501/D 388 jako daňově účinný náklad období, kdy došlo k rozhodnutí členského státu o vrácení DPH a o tomto rozdílu je účtováno.
Rekapitulace účtování:
*
Podání nároku na vrácení DPH ve výši 190 EUR, MD 388/D 501.
*
Přiznání nároku vrácení DPH ve výši 150 EUR, MD 378/D 388.
*
Rozpuštění dohadné položky aktivní ve výši 40 EUR, MD 501/D 388.
*
Úhrada vráceného DPH ve výši 150 EUR, MD 221/D 378.

Související dokumenty