Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012

Vydáno: 11 minut čtení

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Kdy vzniká povinnost podávat daňové přiznání
Všeobecně je povinnost podávat daňové přiznání upravena v § 135 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"). Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), kde je tato povinnost uvedena v § 38g.
Daňové přiznání
není povinen podat
ten poplatník, u něhož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesahují 15 000 Kč. Vyplývá to z ustanovení § 38g odst. 1 ZDP. Dále daňové přiznání není povinen