Změny v nemocenském pojištění, 1. část - Zaměstnanci, nemocenské a náhrada mzdy

Vydáno: 17 minut čtení

Nemocenské pojištění je stejně jako pojištění důchodové součástí systému sociálního zabezpečení, avšak v důsledku neustálé pozornosti věnované budoucnosti důchodů, důchodové reformě a jejím třem pilířům apod. stojí poněkud v pozadí. I nemocenské pojištění však prošlo (a prochází) v posledních letech řadou změn, které mají zásadní dopad jak na plátce pojistného, tak na příjemce jednotlivých dávek.

Změny v nemocenském pojištění
Ing.
Gabriela
Kukalová
Ing.
Jaroslav
Šura
Nejčastěji poskytovanou dávkou nemocenského pojištění je
nemocenské
; je vypláceno ve většině případů nejpočetnější skupině pojištěnců v oblasti nemocenského pojištění -
zaměstnancům
. Změny v této dávce se proto nejvýrazněji dotýkají právě této skupiny pojištěnců.
Okruh osob, které jsou účastny nemocenského pojištění, je stanoven zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZNP"); výčet pojištěných osob se uvádí v § 5 ZNP. Velmi zjednodušeně lze říct, že se jedná zejména o zaměstnance v pracovním poměru a rovněž osoby a pracovníky, kteří vykonávají činnost v pracovním či obdobném vztahu (například příslušníci bezpečnostních a záchranných sborů, soudci, poslanci, pěstouni atd.).
Novela ZNP, zákon č. 470/2011 Sb., která vstoupila v platnost počátkem roku 2012, přináší mj. změny v okruhu pojištěných osob. Nově byli zařazeni mezi osoby účastné nemocenského pojištění
zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce
(v případě, že jim byl v kalendářním měsíci zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč)1 a dále osoby vymezené v § 5 písm. a) body 16-20 (například společníci a jednatelé společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni).
 
Změny ve výši nemocenského
Nemocenské prošlo v posledních letech největším počtem změn ze všech dávek nemocenského pojištění. Připomeňme si například, že jen v průběhu roku 2008 se sazba nemocenského měnila třikrát:
Tab. 1 - Sazba