Pokuta a penále od finančního úřadu

Vydáno: 2 minuty čtení
Pokuta a penále od finančního úřadu
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
Fyzická osoba, OSVČ, zjistila kontrolou daňové schránky, že finančnímu úřadu nedošlo daňové přiznání k DPH za 3. čtvrtletí 2010. Daňovou povinnost zaplatila včas 13. 10. 2010. Toto okamžitě napravila dalším podáním 11. 6. 2012. Následně mu finanční úřad vyměřil pokutu za opožděné daňové přiznání a to v nejvyšší možné částce zvýšením daně o 10 %. Dále mu finanční úřad vyměřil penále za pozdní úhradu daně. Proti pokutě se osoba samostatně výdělečně činná odvolala, jelikož zaplacená částka DPH byla po celou dobu vedena jako přeplatek a správce daně nikdy poplatníka nevyzval k podání daňového přiznání. Jakou dobu má finanční úřad k odpovědi a rozhodnutí na podané odvolání a může finanční úřad vyměřit poplatníkovi penále za pozdní úhradu i když daň byla uhrazena řádně a včas?
odpověď:
K otázce jakou dobu má správce daně k tomu, aby rozhodl o podaném odvolání, lze v obecné rovině odkázat na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, které správci daně stanovuje povinnost postupovat bez zbytečných průtahů. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový řád nespecifikuje, co se rozumí vyřízením věci bez zbytečných průtahů, stanovuje blíže lhůty k vyřízení podání osob zúčastněných na správě daní pokyn Ministerstva financí č. D-348, který byl vydán pod č.j. 43/128 507/2010-431. Na otázku druhou nelze bez znalosti konkrétních podrobností odpovědět.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád