Zaměstnavatelé - jak na vyúčtování zaslané zdravotní pojišťovnou?

Vydáno: 6 minut čtení

Základní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je řádné placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností. Jestliže zaměstnavatel platí pojistné za své zaměstnance včas (tj. za příslušný kalendářní měsíc nejpozději ke 20. dni následujícího kalendářního měsíce) a ve správné výši (sazbou 13,5 % z vyměřovacího základu, případně s přihlédnutím k minimálnímu či maximálnímu vyměřovacímu základu), pak nemusí mít obavu, jestliže obdrží od zdravotní pojišťovny vyúčtování pohledávek a plateb. V takovém případě zdravotní pojišťovna neeviduje dluhy na pojistném ani na penále.

Zaměstnavatelé - jak na vyúčtování zaslané zdravotní pojišťovnou?
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zaměstnavatel jako dlužník
Jestliže však zaměstnavatel platí pojistné opožděně, nebo jej dokonce neplatí vůbec, pak je jasné, že se z tohoto důvodu stává středem zájmu zdravotní pojišťovny, která se v jejím vlastním zájmu věnuje právě dlužícím subjektům. Tlak na zaměstnavatele vychází mimo jiné i z povinnosti plošně nárokovat jak dlužné p

Související dokumenty

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník