Zdanění výdělečné činnosti seniorů v zemědělství

Vydáno: 17 minut čtení

V článku si ukážeme zdanění příjmů starobních důchodců, kteří souběžně s vypláceným starobním důchodem dosahují příjmů z pokračujícího zaměstnání nebo dosahují příjmů z pokračujícího podnikání jako zemědělští podnikatelé.

Zdanění výdělečné činnosti seniorů v zemědělství
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Příjmy seniora ze zaměstnání
Příjmy seniora ze zaměstnání jsou zdaňovány podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Základ daně pro výpočet měsíční zálohy
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se dle § 38h odst. 1 ZDP stanoví jako
úhrn příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou, sazbou daně podle § 36 a příjmů, které nejsou předmětem daně, snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a
zvýšený o povinné pojistné
.
Výše povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které je povinen platit zaměstnavatel, činí 25 % z vyměřovacího základu zaměstnance, a výše pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel, činí 9 % z vyměřovacího základu zaměstnance, tedy celkem toto povinné pojistné činí v roce 2012 34 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti u zaměstnance a vytvoří superhrubou mzdu. Zdanění proběhne podle toho, zda senior podepíše u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, anebo toto prohlášení nepodepíše.
příklad
Občan pobírá starobní důchod ve výši 12 580 Kč. Uzavřel se svým bývalým zaměstnavatelem (zemědělské družstvo) dohodu o provedení práce od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2012 na výpomoc při sběru ovoce ze sadu. Sjednaná odměna ve výši 17 000 Kč byla zúčtována následovně: za srpen 2012 v částce 10 500 Kč, za září 2012 v částce 6 500 Kč. Zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.
 +------------------------------------------+--------+--------+ |  Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč   | Srpen | Září | +------------------------------------------+--------+--------+ | Hrubá mzda                | 10 500 | 6 500 | | Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %) | 3 570 |    | | Zaokrouhlený základ daně         | 14 100 | 6 500 | | Záloha na daň (sazba daně 15 %)     | 2 115 |  975 | | Sleva na poplatníka           | -2 070 | -2 070 | | Záloha na daň po slevě          |   45 |   0 | | Pojistné zaměstnance (11 %)       | 1 155 |    | | Čistá mzda                | 9 300 | 6 500 | +-------------------------------------