Daňová ztráta a neexistence plnění

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2019, sp. zn. 3 Afs 308/2017 , http://www.nssoud.cz/

Daňová ztráta a neexistence plnění
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daň

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty