Zdanění cenných papírů - fyzické osoby

Vydáno: 7 minut čtení

Cenné papíry (dále jen „CP“) jako investiční instrument pro právnické osoby byly představeny v minulém čísle, navazuje zdanění cenných papírů - fyzické osoby, protože cenné papíry nejsou vhodným investičním nástrojem jen pro právnické osoby, ale i pro fyzické osoby, a to podnikatele i nepodnikatele.

Zdanění cenných papírů – fyzické osoby
Ing.
Jaroslav
Šura
Ing.
Gabriela
Kukalová
Zdanění finančních benefitů vyplývajících z držby nebo prodeje CP fyzickou osobou (dále jen „FO“) se realizuje odlišným způsobem v závislosti na tom, zda poplatník je fyzickou osobou - nepodnikatelem - nebo fyzickou osobou - podnikatelem. Obecně se finanční benefity plynoucí z držby nebo prodeje CP dělí na dvě základní kategorie:
1.
příjmy z titulu práva ztělesněného cenným papírem (di