Opravné položky k zahraničním pohledávkám

Vydáno: 1 minuta čtení

Opravné položky k zahraničním pohledávkám
Ing.
Jiří
Nigrin
Naše firma má pohledávku vůči zahraničnímu odběrateli (Německo). Německá firma se dostala do insolvence. Pohledávka je z roku 2011 a splňuje všechny podmínky pro tvorbu opravných položek dle našich předpisů. Lze k této zahraniční pohledávce tvořit daňové opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“)? V jaké výši? Lze využít § 8 eventuelně dle našeho rozhodnutí § 8a? Musíme splnit nějaké zvláštní podmínky nebo na co si máme dát pozor? Do insolvenčního řízení jsme svoji pohledávku přihlásili ve 12/2011 (ve lhůtě).
 
odpověď:
Pro možnost tvorby opravných položek se nerozlišuje, zda se jedná o pohledávku tuzemskou či zahraniční. To znamená, že pro tuzemské i zahraniční pohledávky platí stejná pravidla. Rozhodující je, aby byly splněny stanovené podmínky pro jejich tvorbu dle ZoR.